Wagholi – Pune :

Vishwashantidham, Kesnand Road, Wagholi, Pune – 412 207, India.
Contact : +91-20-67346000 / +91 9545508890 E-mail :ictrcpune@gmail.com

Mumbai :

Mumbai Marathi Granthasangrahalaya, 172, Naigaon Cross Road, Dadar (E),
Mumbai – 400014.  Contact : +91-22-24130866, +91-8956941776, E-mail : ictrcmumbai@gmail.com

Kolhapur :

A1, 1st Floor, Shetake Sankul, Near Choundeshwari Mangal Karyalaya, Mangalwar Peth,
Kolekar Tikti, Kolhapur-416012. Contact : +91 9765067094, E-mail :ictrckolhapur@gmail.com

Solapur :

Dr. Shirish Kumthekar Hospital, Main Road, Near Hotel Lokapriya,
Jule Solapur-413004. Contact : +91 9422363783, E-mail : ictrcsolapur@gmail.com

Nashik :

Arihant Nursing Home, Near Aakashwani Kendra, Ring Road, Gangapur Road, Near Nirmala
Convent, Nashik  – 13,  Contact : +91 9545196840, E-mail : ictrcnashik@gmail.com

Aurangabad :

Getwel Cancer Clinic, Shivalaya Plot No. 6, Ashok Nagar, Near Jawahar Nagar Police Station,
Garkheda, Aurangabad – 431005, Contact : +91 9422363783.

New Delhi – Gurgaon :

Basement of House No. 1136, Sector 21, Near Mini Market, Near Kapas Heda Border,
HUDA Gurgaon, Gurgaon-122001. Contact : +91 9716048074, E-mail : ictrcdelhi@gmail.com